Το μοντέλο και ο πίνακας....

Το μοντέλο και ο πίνακας....