κομμένος από καθρέπτες...

κομμένος από καθρέπτες...